Zomrel dlhoročný hlas Slovenského rozhlasu

Rozhlasový herec Vladimír Minarovič, ktorý viac než 40 rokov znel takmer denne z rozhlasových prijímačov, zomrel vo veku 81 rokov. Popri rozhlasových hrách sa venoval aj umeleckému prednesu poézie a prózy. Za svoju prácu a prínos k rozvoju slovenského rozhlasového umenia mu bolo udelených viacero ocenení.

Čítajte na: https://www.24hod.sk/zomrel-dlhorocny-hlas-slovenskeho-rozhlasu-cl615268.html