Zmeny v Mediaprojekte

Výskum čítanosti bude od budúceho roka zmenený. Agentúry Median a Stem/Mark vyhodnotia pilotný výskum metodických úprav, ktoré navrhli samotné agentúry. Metodické úpravy sa budú na základe požiadaviek vydavateľov realizovať vo výskume čítanosti od roku 2013. Pilotný projekt sa snažil zvýšiť úspešnosť oslovenia zvyčajne ťažko zastihnuteľných skupín respondetov – skupina vysoko postavených manažérov, riaditeľov, ale i pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Agentúry sa rozhodli osloviť týchto respondentov po telefóne. Potom nasledovali klasické otázky, a to za rovnakých podmienok ako u ostatných respondentov. Aktuálne sa riešia úpravy regionálneho rozdelenia výberu, uvažuje sa o dizajne dotazníkov a predlžení doby, počas ktorej sa zisťuje spontánna čítanosť.

Zdroj: mam.ihned.cz