Ženy vidia v reklamách príliš veľa stereotypu

Viac ako 60% žien si myslí, že zobrazovanie ženských rolí v reklamách je previazané s negatívnym a stereotypným zobrazovaním tohto pohlavia. Na otázku, ako by chceli ženy v reklame vnímať, odpovedali, že by si rady videli ako „silné“ stvorenia.

Čítajte na: https://www.warc.com/newsandopinion/news/women_see_too_many_stereotypes_in_ads