Ženy na Facebooku, muži na pive?

Medan.sk použil na výrobu analýzy sociálnych sietí nový produkt spoločnosti NEWTON Media: MSS Buzz. Analýza sa zamerala na medializáciu mesta „Bratislava“ v sledovanom období: 7.9. – 13.9. 2012. Monitorovali sme štyri siete: Facebook, Twitter, YouTube, Google+.

Chceli sme vedieť:

– Na ktorej sieti sa Bratislava medializovala najviac?
– Ktorý deň bol najaktívnejší? A o čom sa vtedy diskutovalo?
– O Bratislave písali viac muži alebo ženy?

Celkovo sme na sociálnych sieťach o Bratislave v sledovanom období zaznamenali 2 060 príspevkov. Z toho najviac príspevkov bolo uverejnených na Facebooku (1 872 príspevkov). Na druhom mieste sa umiestnil Twitter (178 príspevkov), na treťom Google+ (sedem príspevkov), na štvrtom YouTube (tri príspevky).

Používatelia uverejňovali najviac príspevkov v čase od 19:00 hod. do 19:59 hod. (celkom 169 príspevkov, z toho Facebook 155 a Twitter 14 príspevkov). Druhým najfrekventovanejším časovým úsekom bolo rozhranie od 17:00 hod. do 17:59 hod. (celkom 156 príspevkov, z toho Facebook 146 a Twitter 10 príspevkov). Najmenej príspevkov bolo publikovaných v skorých ranných hodinách od 01:00 hod. do 01:59 hod. Na základe uvedeného môžeme povedať, že v sledovanom období komunikovali používatelia na Facebooku s menšími kvantitatívnymi odchýlkami takmer nepretržite.

Najvyššia medializácia bola zaznamenaná v piatok 7.9. (387 príspevkov). Dominoval Facebook (382 príspevkov). Šlo zároveň o najpočetnejší deň zmienok o Bratislave na tejto platforme. Naopak Twitter lámal rekordy v utorok 11.9. (45 príspevkov), čo platilo i pre Google+ (tri príspevky).

Najmedializovanejšími témami na Facebooku boli dňa 7.9. akcie v meste (87 príspevkov), politika (56 príspevkov) a ponuka služieb (34 príspevkov).

O akciách v meste najviac informovali ženy (41 príspevkov, 47 %), nasledovali muži (39 príspevkov, 45 %), používatelia vystupujúci pod nickom (štyri príspevky, 5 %) a napokon firmy (3 príspevky, 3 %).

Naopak najviac príspevkov s politickou problematikou uverejnili muži (32 príspevkov, 57 %), nasledovali ženy (13 príspevkov, 23 %), a napokon používatelia s nickom (11 príspevkov, 20 %).

Na ponuky služieb na Facebooku upozorňovali najmä ženy (15 príspevkov, 44 %), nasledovali firmy (11 príspevkov, 32 %) a muži (sedem príspevkov, 21 %). Mesto informovalo o službách len v jednom príspevku (tri percentá), a to o možnosti bezplatného stiahnutia mobilnej aplikácie Starého mesta (informácie o múzeách, galériách, kostoloch, pamiatkach a pod.).

V tento deň boli na Facebooku najaktívnejšie ženy (183 príspevkov, 48 %), nasledovali muži (156 príspevkov, 41 %) a používatelia s nickom (25 príspevkov, 7 %). Najmenej aktívnym bolo mesto.

Čo nás potešilo najviac je fakt, že používatelia na Facebooku fandia projektu „Týždeň mobility“, ktorý je zameraný na podporu udržateľnej mobility. Zaujalo nás i to, ako pohotovo si dokážu vymieňať informácie ohľadom strát a nálezov (najmä ženy), a ako do svojich statusov vkladajú vlastné „pocitové pnutia“ (najmä muži). Ako napísal jeden z používateľov Michal Bonta Šaradin: „Bratislava je koniec koncov celkom malé mesto.“ Áno, ale viete, aké veľké hudobné hity sa s ním na Facebooku spájali najviac? Boli to hity legendárnej skupiny Tublatanka: „Žeravé znamenie osudu“, „Skúsime to cez vesmír“, či „Láska drž ma nad hladinou“.