Zelená vlna RTVS na Jemných melódiách

Verejnoprávne médium bude poskytovať informácie zo Zelenej vlny súkromnému rádiu každý pracovný deň v polhodinových intervaloch v čase medzi 6.00 h a 9.00 h a v hodinových intervaloch od 15.00 h do 18.00 h.

zdroj: strategie.hnonline.sk