Záujem o televíziu neklesá. Česi sa dívajú 3,5 hodiny denne, ignorujú viac reklám

Televízne stanice v ČR bojujú s nárastom počtu odvysielaných reklamných spotov, na ktoré sa nikto nedíva. Majú nulovú sledovanosť, a preto za ne zadávatelia reklamy nechcú platiť. Od roku 2012 sa zvýšil počet nulových spotov desaťnásobne. Očakáva sa pritom, že počet nulových spotov sa bude rokmi stále zvyšovať.

Čítajte na: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/547598/zajem-o-televizi-neklesa-cesi-se-divaji-3-5-hodiny-denne-ignoruji-vice-reklam.html