Zakladateľ mediálnej agentúry Mediasmith o posledných päťdesiatich rokoch v médiách

Na základe svojich dlhodobých skúseností David Smith hovorí o najdôležitejších veciach, ktoré sa naučil počas pôsobenia v mediálnom svete a ktoré sú dôležité pre jednotlivcov a pre biznis. Vyzdvihuje potrebu myslenia v dlhodobom horizonte, starostlivosť o klientov, či úprimnosť a transparentnosť.

Čítajte na: https://digiday.com/media/mediasmiths-david-smith-learned-50-years-media/