Zabíja internet kreativitu?

Výskum spoločnosti Forensic Psychology priniesol výsledok, podľa ktorého nám práca s internetom berie kreativitu. Spôsob, ako používame internet, sa vo väčšine prípadov neobmedzuje na jednu činnosť – bežne totiž máme otvorených viacero kariet v rámci internetového prehliadača, neustále sa prepíname medzi e-mailom, sociálnymi sieťami, informačnými portálmi a popri tom mnohokrát aj pracujeme. Tento spôsob multitaskingu sa však prejavuje na našom zdraví negatívne – zvyšuje hladinu stresu a znižuje našu schopnosť kreatívne myslieť.

zdroj: itnews.sk