Z najnebezpečnejších krajín novinári postupne odchádzajú

Tento rok zomrelo vo svete na násilnosti 64 novinárov, čo je najmenej od roku 2003. Mimomládna organizácia Reportéri bez hraníc to pripisuje nárastu povedomia o potrebe chrániť zástupcov novinárskej obce, ale aj masovému odlivu novinárov z nebezpečných krajín.

Čítajte na: https://mediahub.cz/media/1662279-rsf-letos-ve-svete-zahynulo-pri-nasilnostech-65-novinaru