YouTube predstavil nástroj na kontrolu autorských práv

Nový nástroj s názvom Copyright Match Tool má umožniť autorom nájsť ich videá, ktoré niekto iný nahral na ďalšie kanály, a to bez ich schválenia. Doposiaľ bolo totiž časovo veľmi náročné zistiť, na aké kanály boli videá opätovne nahrané. Nástroj YouTube testoval vlani  a teraz ho ponúka tvorcom, ktorí majú viac ako 100 000 odberateľov.

Čítajte na: https://www.m-journal.cz/cs/aktuality/youtube-predstavil-novy-nastroj-pro-kontrolu-autorskych-prav__s288x13828.html