WWF zdôrazňuje vplyv globálneho otepľovania prostredníctvom Snap Map

World Wildlife Fund vo Francúzsku (Svetový fond na ochranu prírody) využil mapu Snapchat na rozšírenie povedomia u mileniálov o dôsledkoch globálneho otepľovania. Na pripomenutie Medzinárodného dňa biodiverzity vytvoril na mape Snapchatu sériu snímok zobrazujúcich nezvyčajné teplo na Arktíde.

Čítajte na: http://www.thedrum.com/news/2018/05/26/wwf-france-highlights-impact-global-warming-millennials-through-snap-map