Wired spoplatní obsah na internete

Heslo z ranných dôb internetu „informácie chcú byť slobodné“ postupne prestáva platiť a za kvalitné zdroje si čitatelia budú musieť priplatiť. Priznáva to šéfredaktor portálu Wired.com Nick Thompson, ktorý sedem rokov pracoval pre NewYorker.com. Spolu s redaktormi posledný rok pripravoval spoplatnenie webu Wired. Od dnešného dňa budú môcť návštevníci čítať štyri články mesačne a úryvok z piateho článku zadarmo, až potom ich web  požiada o predplatné.

Čítajte na: http://www.niemanlab.org/2018/02/learning-from-the-new-yorker-wireds-new-paywall-aims-to-build-a-more-stable-financial-future/

Learning from the New Yorker, Wired’s new paywall aims to build a more “stable financial future”