Vzniklo školiace mediálne centrum v Trnave, učiť bude o médiách

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave zriadila Školiace mediálne centrum. Je zamerané na podporu a rozvoj mediálnych kompetencií študentov a pedagógov základných a stredných škôl aj ďalších inštitúcií. Účelom programu má rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k mediálemu obsahu.

Čítajte na: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/skoliace-medialne-