Význam sociálnych sietí pri nákupe rastie

Sociálne siete, ako napríklad Facebook a Twitter, hrajú čoraz viac dôležitejšiu rolu pri nákupe tovarov a služieb. Z prieskumu spoločnosti Accenture v ČR vyplýva, že rastie počet zákazníkov, ktorí na sociálnych sieťach sledujú skúsenosti ostatných užívateľov s firmou, u ktorej plánujú danú službu či tovar zakúpiť. Pre spotrebiteľa sú pri nákupe stále najdôležitejšie osobné referencie od ľudí, ktorých poznajú. Na výskume sa zúčastnilo spolu 302 respondentov. Z toho 65 % účastníkov označilo za hlavný zdroj informácií osobné referencie, naopak 53 % informácie od obchodníkov, a 51 % informácie z webových stránok dodávateľa.

zdroj: mam.ihned.cz