Výskum: Sever Európy viac dôveruje médiám ako juh, Británia je výnimkou

Organizácia Pew Research Center zrealizovala výskum dôvery v médiá v závislosti od politickej orientácie obyvateľstva v západnej Európe. Okrem iných zistení je záverom štúdie aj to, že medzi tradičným delením politickej ideológie na ľavicovú a pravicovú, nemajú ich zástancovia na média až tak výrazne rozdielne názory. Rozdielny pohľad na média skôr rozdeľovala ich náklonnosť k populistickej rétorike. Ľudia podliehajúci takejto politickej komunikácií boli oveľa viac naklonení považovať tradičné média za nedôveryhodné.

Čítajte na: http://www.journalism.org/2018/05/14/in-western-europe-public-attitudes-toward-news-media-