Výskum: Čo sa stane ak sa na 4 týždne vzdáte sociálnej siete

Výskumníci zaplatili niekoľkým používateľom sociálnej siete Facebook, aby sa na 4 týždne vzdali jej používania. Výsledkom štúdie boli 4 hlavné zistenia. Ľudia trávili menej času online, boli menej informovaní ale neboli natoľko politicky polarizovaní. Absencia mala tiež pozitívny vplyv na ich mentálne zdravie.

Čítajte na: https://www.recode.net/2019/2/27/18243546/facebook-study-stanford-gentzkow-wellbeing-politcal-polarization