Výročie samizdatu Lidových novin

Písal sa rok 1987, kedy v Československu začali samizdatovo vychádzať Lidové noviny. Nulté číslo (vtedajší mesačník) vyšlo pred 25 rokmi, a to 11. septembra. Mal rozsah približne 25 strán, formát A4 a náklad okolo 300, respektíve 10 000 výtlačkov, nakoľko obľuba novín bola u verejnosti taká, že si jednotlivé čísla kopírovali alebo prepisovali.

Zdroj: mediar.cz