Výročie okupácie si Rádio Slovensko pripomenie 17-dielnym seriálom

Výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa si Rádio Slovensko pripomenie v 17-dielnom seriáli, v ktorom odznejú aj vzácne archívne nahrávky z daného obdobia. Rozhlas pripravuje aj ďalšie podujatie z cyklu Osmičková pyramída, ktorého súčasťou bude výstava fotografií Okupácia v slovenských mestách.

Čítajte na: https://www.teraz.sk/kultura/vyrocie-okupacie-si-radio-slovensko/333880-clanok.html