Výkonnosť vybraných mien voči euru a hlavných tried aktív – december

  • Americké akcie aj v decembri prepisovali historické maximá, keď rástli rekordných 14 mesiacov po sebe, pričom prvýkrát v histórii ani v jednom mesiaci kalendárneho roka nezaznamenali pokles. Energiu čerpali zo schválenia najväčšej daňovej reformy v Spojených štátoch od 80. rokov minulého storočia pri očakávaní pokračovania dynamického rastu svetovej ekonomiky, len pozvoľného odrazu inflácie a tým len pomalej normalizácie menovej politiky, ako aj ďalšieho rastu firemného zisku.
  • Všeobecne pozitívny sentiment na trhoch priniesol ďalší rast cien podnikových dlhopisov či rizikovejších dlhopisov emerging trhov. Ceny bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov USA či Nemecka len stagnovali na dlhých koncoch kriviek, keďže trhy neveria v rýchlejší odraz inflácie.
  • Zlato v závere roka rástlo, za čím stálo predovšetkým oslabenie dolára.
  • Ropa rástla už štvrtý mesiac v rade a WTI zatvárala nad 60 dolármi prvýkrát od leta 2015 pre konjunkciu podpísania novej dohody členov OPEC, Ruska a ďalších veľkých producentov o znížení jej ťažby, pri poklese jej svetových zásob, očakávaní robustného rastu dopytu a odstávky ropovodov.
  • Dolár vädol voči košu hlavných svetových mien, keď rastú stávky, že k normalizácii menovej politiky Fedu sa pre solídny ekonomický rast a odraz inflácie pridajú aj ďalšie svetové centrálne banky.

Akciové trhy
Rallye na amerických akciových trhoch sa nezastavila ani v decembri a rast pokračoval rekordný
14. mesiac po sebe, pričom prvýkrát v histórii rástol americký index S & P 500 v každom mesiaci roka. Globálne akciové indexy vyspelého sveta, ako aj rozvíjajúcich sa ekonomík prepisovali historické maximá, keďže energiu naďalej čerpali z očakávania pokračovania dynamického rastu svetovej ekonomiky, len pozvoľného odrazu inflácie a tým len pomalej normalizácie menovej politiky, ako aj ďalšieho rastu firemných ziskov. Americké akcie navyše podporila aj prijatá reforma daňového systému, ktorá zníži firemné dane najviac za ostatných zhruba 30 rokov.

Dlhopisové trhy
Ochota podstupovať riziko a téma hľadania zaujímavých výnosov sa pretavili do rastu cien podnikových dlhopisov v investičnom aj v špekulatívnom pásme vrátane dlhopisov z rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré profitovali aj zo zlepšujúceho sa makroprostredia. Ceny nemeckých či amerických štátnych dlhopisov vnímaných ako bezpečné prístavy vo všeobecnosti len stagnovali, keďže trhy očakávajú len pomalé odoberanie monetárnej akomodácie oboma centrálnymi bankami. Krátky koniec americkej výnosovej krivky pokračoval v pochode nahor pri pozvoľnom odraze inflácie, očakávanom zvýšení sadzieb Fedom na konci roka, hoci dlhý koniec opäť len stagnoval, čím sa krivka ešte viac sploštila. Krátky koniec krivky rástol aj v prípade nemeckých bondov v príprave na redukciu mesačných nákupov aktív v rámci kvantitatívneho uvoľňovania ECB od januára či špekulácie, že centrálna banka po septembri nákupy úplne zastaví.

Komoditné trhy
Zlato napriek zníženej averzii voči riziku a napriek konečnému prijatiu daňovej reformy v Spojených štátoch zaznamenalo v decembri vyše dvojpercentný rast a posunulo sa nad hranicu 1 300 dolárov. Ide to najmä na vrub oslabenia dolára a sčasti aj na vrub zníženej likvidity pred koncom roka. Ropa rástla už štvrtý mesiac v rade a WTI zatvárala nad 60 dolármi prvýkrát od leta 2015 pre konjunkciu podpísania novej dohody členmi OPEC, Ruska a ďalších veľkých producentov o znížení jej ťažby, pri poklese jej svetových zásob, očakávaní robustného rastu dopytu po nej a odstávky ropovodov v Severnom mori a v Líbyi.

Devízové trhy
Dolár v závere roka v prostredí zníženej likvidity výrazne strácal voči košu hlavných svetových mien a rok končil voči euru nad hladinou 120 dolárových centov, keď mu nepomohlo dlhodobo ani schválenie daňovej reformy Kongresom Spojených štátov a ani zvýšenie sadzieb Fedom, keďže toto trhy široko očakávali. Príčinou vädnutia dolára bola akcelerácia rastu ekonomík mimo USA, čo znamená, že americká ekonomika už nie je len ten hlavný outperformer vo svete. A súčasne rastú stávky na to, že po Fede začnú s normalizáciou menovej politiky aj ďalšie hlavné svetové centrálne banky, čím príde k zatvoreniu divergencie medzi menovou politikou v USA a zvyškom sveta.

Prehľad výkonnosti hlavných tried aktív za december nájdete v priloženej TS:
TS J&T Výkonnosť vybranných mien voči euru a hlavných tried aktív – december