Vyhliadky v oblasti celosvetových investícii do tlačených médií

Podľa spoločnosti PwC Česká republika by mal mediálny trh v oblasti strednej a východnej Európy s výhľadom do roku 2015 rásť. Najväčší rastový potenciál má údajne v tejto oblasti Rusko. V regióne EMEA (Európa, Blízky východ, Afrika) sa očakáva nárast objemu reklamy v tlačených médiách. V roku 2015 by mali celkové výdavky na reklamu dosiahnuť 11,1 miliardy dolárov (t.j. priemerný rast 2 % ročne). Západná Európa by k tomuto rastu prispeje priemerne iba 1 % ročne.

zdroj: ihned.cz