Vyhľadávače: Facebook vs. Google?

Časopis Bloomberg Businessweek prišiel s informáciou, že Faceook pracuje na novom vyhľadávači, ktorý by mal konkurovať Google. 24-členný tím vývojárov vedie bývalý člen Google Lars Rasmussen. Analytik Dan Olds hodnotí, že „nie je prekvapujúce, že se Facebook zaoberá vyľadávaním, rovnako ako nebolo prekvapujúce, keď Google prišiel s Google+.“

zdroj: computerworld.cz