Vydavateľstvo Tranoscius si pripomína 120. výročie založenia

Vydavateľstvo Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa zameriava na vydávanie náboženskej literatúry a tlače, si v týchto dňoch pripomína 120. výročie svojho založenia. Medzi najväčšie periodiká, ktoré vydáva, patrí týždenník Evanjelický Posol spod Tatier, časopisy Nová Dúha a Cirkevné listy.

Čítajte na: https://www.dobrenoviny.sk/c/129520/vydavatelstvo-tranoscius-si-pripomina-120-vyrocie-zalozenia