Vplyvní podnikatelia ako kmotrovia

Český Najvyšší správny súd vo svojom rozhodnutí zlegitimizoval používanie pojmov ako „kmotor“ či „šedá eminencia“ pri spravodajstve o vplyvných podnikateľoch prepojených na politiku. Ich použitie samo o sebe nenarúša vecnosť a objektivitu správy. Sankciu musí znovu preskúmať Mestský súd v Prahe. Podľa NSS možno pokutu teoreticky uložiť len v prípade, že sa predkladané fakty preukázateľne nezakladajú na pravde.

zdroj: medialne.sk