Videoslužba Netflix môže za 15% internetového prenosu dát

Populárna služba na streamovanie videa Netflix má na svedomí 15% globálneho internetového prenosu dát. Pre porovnanie, celkové surfovanie na sociálnych sietiach tvorí iba 5,1% globálneho internetového prenosu dát.

Čítajte na: https://www.lupa.cz/aktuality/videosluzba-netflix-muze-za-15-procent-internetoveho-provozu/?utm_source=newsletter-html-d&utm_medium=text&utm_campaign=2018-10-05