Video platforma Wipster spúšťa nové nástroje pre obchodníkov

Spoločnosť Wipster, ktorá vytvára nástroje na spracovanie a publikovanie videa, rozvíja dva nové nástroje, Flow a Pulse, určené špeciálne pre mediálne agentúry. Dôvodom je fakt, že v dnešnej dobe sa videá stávajú čoraz viac populárnejšími a firmy z B2B  segmentu si začínajú čoraz viac produktov vytvárať in-house.

Čítajte na: https://www.mediapost.com/publications/article/316717/video-publishing-platform-wipster-rolls-out-tools.html?edition=108277