Video aplikácia od Sme.sk pre televízory Samsung Smart TV

On-line verzia denníka Sme ponúkne špecializovanú video aplikáciu pre televízory Samsung Smart TV. Aplikácia ponúkne aj televízne vysielanie zložené z kvalitných videí portálu.

zdroj: zive.sk