Viac príjmov The Guardian pochádza od čitateľov než od inzerentov

Príjmy novín The Guardian od predplatiteľov prekonali príjmy z inzercie. Viac ako 900-tisíc čitateľov platí za kombináciu členstva, tlačové a digitálne predplatné a jednorázové príspevky, čo prestavuje 12 percent celkových príjmov vydavateľa.

Čítajte na: https://digiday.com/media/reader-payments-guardian-revenue/