Viac lokálnych správ na Facebooku

Facebook včera oznámil, že opätovne mení algoritmus zobrazovania správ v Newsfeede a začína posilňovať miestne správy z okolia užívateľov. Ak pochádza správa od miestneho vydavateľa, ktorého zároveň užívateľ sleduje, resp. ak správu vydavateľa ďalej šíria priatelia, objaví sa v Newsfeede na vyšších miestach.

Čítajte na: https://newsroom.fb.com/news/2018/01/news-feed-fyi-local-news/