Versa Media zrušila Eurobiznis

Vydavateľstvo Versa Media zrušilo svoj ekonomický mesačník Eurobiznis. Posledným číslom bolo májové vydanie. Časopis vychádzal od roku 2001, v náklade vo výške 35-tisíc výtlačkov. Bol určený pre stredný a vyšší manažment, riaditeľov, vedúcich pracovníkov firiem, marketingových manažérov, diplomatov a právnikov.

zdroj: medialne.sk