V téme „start-up“ vedú M.dot a Excalibur

Start-upový boom neobišiel ani našu redakciu. Preto sme zisťovali, ako to vyzerá s medializáciou témy „start-up“ v slovenských médiách. Obzreli sme sa za ňou desať rokov dozadu a podrobnejšie sme ju skúmali v prvých desiatich mesiacoch roka 2013. Pozreli sme sa aj na medializáciu konkrétnych projektov v roku 2013.

Od r. 2003 medializácia témy takmer konštantne rástla. Najväčší prelom nastal v r. 2012, kedy sa medziročná medializácia start-upov viac ako zdvojnásobila. Prípadné ďalšie zdvojnásobnenie medializácie v r. 2013 nebude prekvapením. Za prvých desať mesiacov si totiž téma polepšila o 339 príspevkov oproti predchádzajúcemu roku.

vyvoj_roky

Počas prvých desiatich mesiacov 2013 sme zaznamenali 836 relevantných príspevkov. Najvyššiu medializáciu pritom téma dosiahla v marci (118) a októbri (127). Celý vývoj medializácie si môžete pozrieť v grafe:

vyvoj_2013

Len desatina príspevkov použila výraz „start-up“ v titulke príspevku, konkrétne to bolo 81 príspevkov.

medializacia_titulok

Medializácia témy v skupinách médií nepriniesla nepredvídateľné výsledky. O téme vo viac ako polovici prípadov informovali internetové médiá (436 príspevkov), za ktorými nasledovali odborné tituly (173) a celoštátne denníky (139). Kompletný prehľad podielov skupín médií nájdete v grafe:

skupiny_medii

Medzi TOP médiami sa umiestnilo šesť internetových portálov na čele s hnonline.sk, jeden celoštátny denník, dva odborné tituly a dokonca aj Tasr.

 MédiumPočet príspevkov
1hnonline.sk144
2Hospodárske noviny117
3Trend69
4etrend.sk51
5Tasr39
6zive.sk35
7sme.sk29
8aktuality.sk25
9Stratégie24
10medialne.sk23

Medializácia konkrétnych projektov skončila takto: Prvé miesto obsadil M.dot, ktorý zaznamenal dvojnásobný počet príspevkov oproti Excalibru umiestnenému na druhej priečke. Tretie miesto zaujali aplikácie Sli.do a NiceReply, za ktorými nasledovali projekty Mapz, Synopsi.tv, Networker, ONXPO a ProfitUp. Na poslednom mieste sa s rovnakým počtom príspevkov umiestnili eAFFIL, Challengest a Woppa.

startupy_tema

Tri výrazy úzko spojené so svetom start-upov, Silicon Valley, Google a Facebook skončili v medializácii nasledovne:

vyrazy

Metodika:

Do analýzy za r. 2013 boli vyberané príspevky s kľúčovým slovom „start-up“ vo význame začínajúceho projektu či firmy.

Ak máte záujem o rozšírenie analýzy obráťte sa na Obchodné oddelenie spoločnosti NEWTON Media.