V európskych a euroázijských médiách sa vyskytuje čoraz viac násilia

Podľa medzinárodnej organizácie IREX, ktorá monitorovala stav nezávislosti médií v európskych a ázijských krajinách, narastá v týchto regiónoch počet fyzických útokov na novinárov a tiež tlak politických záujmov, ktoré oslabujú nezávislosť, etiku a profesionalitu. Médiá sa navyše snažia prežiť ekonomické krízy a zvládnuť aj novú situáciu na trhoch, ktorou je presun reklamných príjmov z tradičných médií na internetové.

Čítajte na: https://hlavne.sk/zahranicie/v-europskych-a-euroazijskych-mediach-sa-vyskytuje-coraz-viac-nasilia/