V Česku začne vysielať teleshoppingová televízia

Česká Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie tento týždeň udelila licenciu na vysielanie televíznej teleshoppingovej stanici s názvom GALERIE. Odštepný závod FBC media získal licenciu na prevádzkovanie prostredníctvom pozemných vysielačov. Nová televízia bude vysielať 24 hodín denne.

Čítajte na: https://www.parabola.cz/clanky/6496/v-cesku-muze-odstartovat-teleshoppingovy-