V Bratislave zasadajú po nemecky hovoriaci biskupi zodpovední za médiá

Na Slovensko pricestovali po nemecky hovoriaci biskupi a zástupcovia biskupských konferencií z viacerých európskych krajín zodpovední za oblasť médií. Počas troch dní (10. – 12. 9.) budú hovoriť o úlohe žurnalistiky v meniacej sa Európe a vo svete, o politickom populizme ako výzve pre cirkev a jej komunikáciu.

Čítajte na: http://www.teraz.sk/import/v-bratislave-zasadaju-po-nemecky/347734-clanok.html