Už aj Čína chce bojovať proti „falošným správam“ a špekuláciám

Čína spustila minulý týždeň platformu Piyao, ktorá má umožniť používateľom identifikovať falošné správy na internete. Spoločný projekt Centrálnej komisie pre kyberpriestorové záležitosti a štátom vlastnenej spravodajskej agentúry Xinhua funguje pod dohľadom takmer 30 vládnych inštitúcií a ako zdroje má využívať štátom vlastnené médiá, tlač a vládne agentúry.

Čítajte na: https://zive.azet.sk/clanok/134587/uz-aj-cina-chce-bojovat-proti-falosnym-spravam-a-spekulaciam/