University of Florida zakladá Konzorcium dôvery v médiá a technológie

Na založenie Konzorcia dôvery v médiá a technológie (CTMT) vyčlenila University od Florida 1,25 milióna dolárov. Konzorcium sa bude zaoberať poklesom dôvery, ktorá je spôsobená sčasti manipuláciou s technológiami a tiež sociálnymi sieťami. Cieľom je vytvoriť skupinu najmenej 100 vedcov, absolventov a pedagógov, ktorí budú v spolupráci s vedcami a odborníkmi po celom svete skúmať úlohy dôvery v médiá, ktorá z veľkej časti funguje vďaka technológiám.

Čítajte na: https://www.jou.ufl.edu/2018/10/10/uf-to-launch-consortium-on-trust-in-media-and-technology/