Union zvýhodnil platby ambulantným lekárom za konzultovanie zdravotného stavu po telefóne

Slovensko je paralyzované koronavírusom a zdravotnícky personál pracuje v maximálnom nasadení. Union zdravotná poisťovňa až zdvojnásobila platby lekárom aj za rady poskytované poistencom v súvislosti s ich zdravotným stavom priamo v ambulanciách. V záujme ochrany zdravia však začala Union zdravotná poisťovňa od marca uhrádzať lekárom aj telefonické konzultácie zdravotného stavu pacientov.

„Týmto mimoriadnym opatrením chceme prispieť k znižovaniu rizika šírenia koronavírusu v čakárňach a ambulanciách všeobecných lekárov, ako aj špecialistov. Rovnako je aj pre našich poistencov v čase zvýšeného rizika nákazy lepšie ak môžu konzultovať svoj zdravotný stav po telefóne, či vyriešiť predpísanie receptu so svojim lekárom bezpečne zo svojho domova. Chceme byť spoločensky zodpovední, preto je ochrana zdravia a prevencia pre nás prioritou,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako ďalej dodala, týmto krokom sú lekári motivovaní byť viac dostupní pre pacientov na telefóne a zároveň sa im určitým spôsobom kompenzuje prípadný výpadok príjmov v čase, keď sú mnohé ambulancie zatvorené, prípadne majú obmedzenú pracovnú dobu. „V tejto súvislosti upozorňujeme, že viacerí lekári sú v tejto dobe extrémne vyťažení telefonátmi svojich pacientov a preto prosíme našich poistencov, aby boli zhovievaví. A tiež zodpovedne zvažovali, kedy telefonicky kontaktujú svojho lekára. Pretože aj takouto zodpovednosťou môžeme prispieť k zvládnutiu aktuálnej situácie,“ doplnila Elena Májeková.  

Už v roku 2014 Union ako prvá zdravotná poisťovňa spustili prvú bezplatnú aplikáciu https://www.domacidoktor.sk/domaci-doktor, ktorá je tiež formou  telemedicíny. Hlavným cieľom a zmyslom služby „Domáci doktor“ bolo poskytnúť pacientom rýchle a bezplatné poradenstvo v prípade, ak zaznamenali na sebe nejaké zdravotné ťažkosti alebo symptómy. Aplikácia ponúka najčastejšie sa vyskytujúce príznaky a pomôže ich klientovi identifikovať a správne sa rozhodnúť či je potrebné navštíviť lekára, alebo stačí upraviť životný režim. Týmto jednoznačne šetrí čas lekárovi aj pacientovi. Ale zároveň aj  naopak –  zabráni zanedbaniu príznakov vážnejšieho ochorenia, keď vyhodnotí, že  symptóm vyžaduje akútne vyšetrenie. V prípade, že výstupom je  odporučenie  navštíviť lekára,  pomôže tiež klientovi  vyhľadať  príslušného zazmluvneného odborného lekára. Služba je poskytovaná bezplatne všetkým poistencom Union zdravotnej poisťovne po prihlásení sa do online pobočky.