Union zdravotná poisťovňa naďalej zvyšuje dostupnosť MR vyšetrení

Od začiatku júla budú pre poistencov Union zdravotnej poisťovne dostupné ďalšie dve nové miesta na vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) a to v Topoľčanoch a v Lučenci. Zdravotná poisťovňa tak opätovne rozširuje aktuálnu sieť pracovísk magnetickej rezonancie.

„Našim cieľom je neustále zlepšovať dostupnosť a kvalitu zdravotníckej starostlivosti pre poistencov našej poisťovne a to aj na vyšetrenia magnetickou rezonanciou. Chceme tak zabezpečiť čo najkratšie čakacie lehoty na vyšetrenia, ktoré sú vo vybraných zariadeniach maximálne 21 dní“, uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Vyšetrenia magnetickou rezonanciou sú už štandardnou vyšetrovacou metódou a neustále rastie aj dopyt zo strany lekárov a pacientov. V roku 2017 Union zdravotná poisťovňa preplatila takmer 24 300 MR vyšetrení  v celkovej úhrade za takmer 3,5 milióna eur a eviduje 5% medziročný nárast ich počtu.

TS – Union zdravotná poisťovňa naďalej zvyšuje dostupnosť MR vyšetrení