Union ruší finančné objemy pre ambulantných špecialistov

Union zdravotná poisťovňa neustále zlepšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zároveň každý rok navyšuje finančné zdroje určené pre ambulantný sektor. Aj preto zdravotná poisťovňa ani v minulosti nikdy nelimitovala poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

„Keďže pre našich poistencov neustále pracujeme na zlepšovaní dostupnosti všetkých ambulantných špecialistov, rozhodli sme sa od 1. júla u týchto lekárov neuplatňovať ani žiadne finančné objemy. Týmto krokom ešte viac zlepšíme pre našich poistencov prístup k špecializovanej starostlivosti a zároveň opätovne podporíme ďalšími finančnými zdrojmi ambulantný sektor,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková.

Zdravie je pre Union zdravotnú poisťovňu najdôležitejším ukazovateľom kvality života, a preto pre svojich poistencov pravidelne prináša zlepšovanie starostlivosti o zdravie. Zdravotná poisťovňa preto naďalej pripravuje pre pacientov pozitívne zmeny v zdravotnej starostlivosti, rovnako ako aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

TS – Union ruší finančné objemy pre ambulantných špecialistov