Úniky informácií v kauze Kuciak vyšetruje inšpekcia

Únikmi citlivých informácií v Kauze Kuciak sa začala zaoberať  inšpekcia. Ešte pred zatknutím podozrivých sa k novinárom dostali informácie o plánovanej akcii. Na verejnosť sa dostali aj informácie z výpovede zatknutého Andruskóa a bývalého príslušníka SIS P. Tótha, čo predstavuje podľa odborníkov vážny problém, ktorý môže poškodiť vyšetrovanie.

Čítajte na: https://domov.sme.sk/c/20967267/inspekcia-vysetruje-