Umiernenosť a marketingový úspech

Z posledných výskumov spoločnosti GFK v oblasti efektivity mediálnych kampaní vyplýva, že základom marketingového úspechu kampane je jej umiernenosť, t.j. užšie prepojenie a starostlivosť o zákazníka. Súvisí to so zmenami na marketingovom trhu a vyostrením konkurenčného boja, čo často navádza k nadužívaniu superlatívov. Z hľadiska efektivity to má najčastejšie negatívny účinok. Na Slovensku si najviac vážia svojich zákazníkov obchodné reťazce, telekomunikačný operátori a banky.

zdroj: marketingovynoviny.cz