Ukončenie činnosti Cambridge Analytica neznamená ukončenie vyšetrovania

Britský regulátor ICO potvrdil, že vo vyšetrovaní úniku dát bude pokračovať aj po tom, čo spoločnosť oznámila ukončenie svojej činnosti. Podrobne preskúma detaily oznámenia a aktuálny status jej materskej firmy SCL Group, pričom bude trvať na tom, aby do vyšetrovania boli zapojení jednotlivci a riaditelia aj vtedy, keď v spoločnosti už nebudú pôsobiť.

Čítajte na: https://www.news18.com/news/world/cambridge-analytica-closure-doesnt-mean-end-of-investigation-1736817.html