Týždeň v .týždni a trend v TRENDE

Medan.sk sa pozrel na to ako často v prvom polroku 2012 redakcie dvoch slovenských týždenníkov používajú názov svojho titulu vo vlastných článkoch. Monitorovali sme len spontánne výskyty, nie názvy rubrík či iné odkazy na názvy periodík.

Za prvý polrok 2012 sa vo vydaniach týždenníka TREND spomenuli viaceré variácie slova „trend“ 125-krát. Týždenník .týždeň použil vo svojich vydania viaceré variácie slova „týždeň“ 339-krát.

Týždenník TREND používal spontánne svoj názov hlavne v spojeniach „rastový trend“ (20 výskytov), „nový trend“ (7 výskytov) či  „súčasný trend“ (6 výskytov).  Týždenník .týždeň zase seba spontánne najviac spomenul v slovnom spojení „minulý týždeň“ (158 výskytov), alebo ako „dva týždne“ (38 výskytov) či vo výraze „niekoľko týždňov“ (26 výskytov).

Ďalej sme preverili, ktorí novinári používajú najčastejšie názov svojho týždenníka vo svojich článkoch.  V týždenníku TREND „vyhrali“ Tomáš Czwitkovics a Jarmila Horváthová, ktorí za prvý polrok 2012 použili spontánne slovo „trend“ sedemkrát.

Juraj Kušnierik zase „vyhral“ rebríček v .týždni, keďže spontánne použil slovo „týždeň“ 22-krát, na druhom mieste skončil Andrej Bán (18 výskytov slova týždeň).

.týždňu aj TRENDU prajeme na udalosti veľa zaujímavých týždňov ako aj rastúce trendy predajnosti.

Na spracovaní štatistiky sa ako spoluautor podieľala študentka 5. ročníka v odbore marketingová komunikácia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave – Janka Cibiková.