Twitter začne označovať politickú reklamu

Twitter vo štvrtok (30.8.) uviedol, že organizácie pri nákupe reklám s politickými obsahom, ktorý sa týka tém ako sú interrupcia, reforma zdravotníctva či prisťahovalectvo, budú musieť dokázať svoju totožnosť. Ich reklamy budú na časovej osi používateľov špeciálne označené. Tento krok má zamedziť šíreniu propagandy.

Čítajte na: https://www.washingtonpost.com/technology/2018/08/30/twitter-will-begin-labeling-political-ads-about-issues-like-immigration