Turisti po horách, medvede po popolniciach

Vysoké Tatry – národná hrdosť alebo taký milý slovenský vidiek? Večerné spravodajstvo slovenských celoštátnych televízií v roku 2011 informovalo o tematike regiónu Vysokých Tatier v 345 príspevkoch. Najčastejšie tak činili TV Markíza a TV JOJ s priemerným počtom jeden príspevok za tri dni. V roku 2011 boli Tatry najčastejšie stavané do pozície turistickej destinácie regionálneho charakteru. Zvieratkom Tatier nebol v roku 2011 kamzík, ale medveď prehrabávajúci sa v odpadkoch.

 

Príspevky sme hodnotili aj na základe toho, aký mali lokálny dosah. Vznikli tak príspevky, ktoré informovali o Vysokých Tatrách s vplyvom na imidž alebo postavenie Slovenskej republiky (celoštátny charakter), ďalej príspevky s vplyvom na región Vysokých Tatier (regionálny charakter) a príspevky, v ktorých Tatry figurovali len ako zmienka s minimálnym či nijakým vplyvom – či už celoštátnym, alebo regionálnym (neutrálny charakter).

V kontexte spravodajstva celoštátneho charakteru (6% príspevkov) hral najväčšiu úlohu škandál obklopujúci organizáciu 17. ročníka deflympiády (42% príspevkov), nasledoval stav turizmu v Tatrách (19% príspevkov) a spravodajstvo o tatranských prírodných katastrofách (14% príspevkov). Najviac sa angažovala STV1 so 61% príspevkov.

Početnejšie zastúpeným pohľadom na Tatry bolo regionálne spravodajstvo (82% príspevkov). Tu dominovala priama prezentácia turizmu (61% príspevkov) a jej nepriama podpora v podobe lokálneho spravodajstva zdôrazňujúceho zvláštnosť kraja – „Tatranky sa učia brániť“, „Elektráreň na chate“ – (16% príspevkov) a správ monitorujúcich stav medveďov (4% príspevkov). Turizmus najsilnejšie pokrývali TV Markíza (38% príspevkov) a TV JOJ (35% príspevkov), ale prekvapila TA3 na treťom mieste s 18% príspevkov.

Do spravodajstva neutrálneho charakteru sa dostali iba tri témy, a to lokálne spravodajstvo (24 príspevkov), medvede (9 príspevkov) a turizmus (7 príspevkov).

Spomedzi skúmanej skupiny zodpovedných redaktorov/-iek je najväčším milovníkom Tatier Jozef Kubáni (TV JOJ, 77 príspevkov). V tesnom závese nasleduje Ján Tribula (TV Markíza, 67 príspevkov), Jozef Slivenský (TA3, 53 príspevkov) a Natália Žembová (STV1 – 22 príspevkov, TA3 – 1 príspevok). Tento kvartet spoločne pokryl v roku 2011 63% spravodajstva o Vysokých Tatrách (219 príspevkov), ich tvorba sa pohybovala v regionálnom charaktere (85%, 187 príspevkov).