TÚ SR vydal povolenie pre lokálny vysielač DVB-T v Trnave

Telekomunikačný úrad Slovenskej republikyvydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Trnava K 49 bude súčasťou miestneho multiplexu Trnava.

zdroj: satelitnatv.sk