Trump vnímaný ako najnegatívnejší prezident

Pew Research Center spracovalo analýzu mediálnych výstupov za prvých 100 dní „prezidentovania“ Donalda Trumpa. Výskumníci zistili aj to, že mediálny obraz D. Trumpa bol za prvých 60 dní výrazne najnegatívnejší v porovnaní s medializáciou predošlých prezidentov.

Čítajte na: http://www.journalism.org/2017/10/02/covering-president-trump-in-a-polarized-media-environment/

Covering President Trump in a Polarized Media Environment