Trump v príhovore verí vo vrátenie moci Američanom

Uplynulý víkend sa niesol v znamení nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do kresla šéfa Bieleho domu. Inauguračný akt, po ktorom sa Donald Trump stal oficiálne 45. prezidentom USA, sledovalo podľa údajov Nielsen rating (tzv. Nielsel rating je systém merania televízneho ratingu, ktorý vyjadruje percentuálny podiel všetkých domácností štátu pozerajúcich konkrétny program počas daného časového intervalu, pozn. red.) 31 miliónov Američanov. Slávnostná udalosť neostala len v záujme amerických médií, veľkú pozornosť venovali Trumpovmu nástupu aj slovenskí novinári.

Spoločnosť NEWTON Media merala od piatku 20. januára 2017 do nedele 22. januára 2017 publicitu Donalda Trumpa v slovenských médiách. Počas „inauguračného“ víkendu dominovala téma vo všetkých slovenských médiách, s výraznou prevahou webových portálov, čo vzhľadom na charakter tohto typu médií, nie je žiadnym prekvapením.

Meno Donalda Trumpa sa počas uplynulých troch dní skloňovalo v spravodajstve slovenských médií 728-krát. Až 67 % patrilo už zmieňovaným webovým portálom, z ktorých mnohé prinášali informácie zo slávnostného aktu minútu po minúte. Pozornosť médií sa sústredila prevažne na príhovor novozvoleného prezidenta, ktorý trval čosi viac ako 17 minút.

Graf - Trump

V rámci inauguračného príhovoru Donald Trump predniesol a niekoľkokrát zopakoval, že nastal čas znovuvybudovať Ameriku a opätovne priniesť nádej pre všetkých ľudí. Výrok „Prenášame moc z Washingtonu a vraciame ju späť vám, verejnosti, americkému ľudu,“ sa stal najcitovanejším heslom Trumpovho príhovoru a v presnom znení bol citovaný médiami 32-krát.

Slová

V príhovore Donalda Trumpa dominovali slová ako Amerika, Američania, občania, svet, národ, túžby, vrátane Trumpových prísľubov, ktorými bolo navrátenie bohatstva, prosperity a dôvery našej (americkej, pozn. red.) krajiny, vytvorenie pracovných príležitostí a obnovenie priemyslu. V prejave zmieňoval rodiny, deti a robotníkov. Trumpov príhovor obsahoval celkovo 1 440 slov.

Metodika

V rámci analýzy médií sledovala spoločnosť NEWTON Media medializáciu inaugurácie Donalda Trumpa v období 20.1.2017 – 22.1.2017. Analyzované príspevky boli viazané na meno Donalda Trumpa. Spoločnosť sledovala všetky mediálne príspevky, ktoré boli v sledovanom období vydané tlačovými agentúrami SR, ďalej tie, ktoré boli publikované v printových médiách, odvysielané v televíznom a rozhlasovom vysielaní a zverejnené na webových portáloch. Kľúčovo slovo „Trump“ bolo vyhľadávané v databáze spoločnosti NEWTON Media, ktorá obsahuje viac ako 400 mediálnych zdrojov.