Trade News – nový magazín o obchode

Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov v ČR (AMSP) spolu s vydavateľstvom Antecom prichádzajú s novým magazínom o obchode. Dvojmesačník Trade News si dáva za cieľ osloviť nielen členskú základňu AMSP, ale chce inšpirovať všetky malé a stredné spoločnosti a inštitúcie, ktoré im ponúkajú svoje služby. Prvé číslo Trade News má svoju premiéru ba Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. Hlavný obsah budú tvoriť informácie o nových trendoch v obchode a exporte, špecifikách zahraničných trhov, obchodných príležitostiach, praktické rady pre vstup a pôsobenie na zahraničných trhoch, finančné a právne poradenstvo a pod. Zvláštny priestor je určený skúsenostiam úspešných českých firiem. Pridanou hodnotou časopisu sú analýzy a infografika.

Zdroj: mam.ihned.cz