Tlačový zákon v médiách

Infografika znázorňuje vývoj tlačového zákona v čase – aké návrhy na jeho zmenu boli predložené, ktoré denníky uverejnili najviac opráv a ktoré venovali téme tlačového zákona najviac priestoru. Súčasný návrh novely tlačového zákona má vrátiť do legislatívy právo na odpoveď pre verejných činiteľov. Médiá už teda nebudú povinné zverejňovať iba opravy, ale aj odpovede. Návrh sa dostal do druhého čítania a bude sa o ňom rozhodovať na najbližšej schôdzi.

Metodika

V infografike boli použité dáta spoločnosti NEWTON Media od roku 1999 po súčasnosť. Sledovali sme príspevky, ktoré hovorili o tlačovom zákone alebo sa zákon v texte len spomínal v určitej súvislosti. Príspevky, ktoré obsahovali zákonom stanovenú povinnosť vydavateľov uverejniť opravené nepravdivé tvrdenie sme sledovali od roku 2009 do 2018. Porovnávali sme 5 slovenských celoštátnych denníkov s výnimkou Denníka N, keďže vychádza len od roku 2015.