The Washington Post má už rok robota

V The Washington Post už rok používajú roboticky generované texty na vybrané športové alebo finančné spravodajstvo. Bot s menom Heliograf odľahčuje redaktorov od rutinnej práce, aby sa redaktori viac mohli sústrediť na dlhšie alebo komplikovanejšie texty.

Čítajte na:  https://wave.rozhlas.cz/robot-listu-washington-post-napsal-za-posledni-rok-850-clanku-5988170